marți, 23 iunie 2009

Festivalul Ileana Rus - ediţia a II - a

FESTIVALULUL DE FOLCLOR AL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
„ILEANA RUS”- Ediţia a II-a
Geoagiu Băi, jud. Hunedoara, România
14 - 15 - 16 august 2009

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

1. Structura Festivalului
Evenimentul este organizat de Asociaţia “GERMISARA“ împreună cu Primăria oraşului Geoagiu şi Consiliul Judeţean Hunedoara, în colaborare cu Societatea Română de Televiziune – TVR 1.
Festivalul are o singură secţiune - secţiunea solişti vocali.
Conducerea Festivalului va fi asigurată de organizator, cu consultarea partenerului de producţie, SRTV.
2. Etapa de preselecţie
Asociaţia “Germisara” împreună cu Primăria Oraşului Geoagiu şi Consiliul Judeţean Hunedoara, organizează în ziua de 14 august 2009 în staţiunea Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara, incepând cu ora 11.oo preselecţia pentru interpreţii din toate zonele etnofolclorice ale ţării şi din diaspora.
Condiţiile de participare la Festival sunt următoarele:
- participanţii nu trebuie să fi obţinut Premiul I sau Marele Premiu la o ediţie anterioară a acestui Festival;
- pot participa la concurs numai interpreţi amatori, neangajaţi cu carte de muncă la un ansamblu profesionist;
- vârsta cuprinsă între 16 şi 30 ani;
- repertoriul din zona folclorică de provenienţă a concurentului;
- o piesă culeasă de concurent interpretată fără acompaniament orchestral (doină sau baladă);
- o piesă autentică reprezentativă din zona etnofolclorică a concurentului interpretată cu acompaniament orchestral ;
- concurenţii sunt obligaţi să prezinte partiturile pieselor la sosire (în data de 14 august 2009);
- portul popular specific zonei de provenienţă a concurentului este obligatoriu (va fi unul din criteriile de apreciere şi notare a interpreţilor) ;
(Concurenţii sunt sfătuiţi să prezinte pe cât posibil în concurs piese care nu au intrat în circuitul transmisiunilor Radio sau TV.)
Înscrierile se pot face prin : mail la adresa : festivalulileanarus@yahoo.com , sau la numărul de fax 0254-248880/248881 precum şi în ziua preselecţiei, în baza fişei de concurs care va fi completată.
La preselecţie şi la concurs, participanţii se vor prezenta cu actul de identitate şi fişa de înscriere.
În alegerea repertoriului se va ţine seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică şi de diversitatea lor ritmică şi melodică.
3. Juriul
Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi ale folcloristicii, specialişti de prestigiu care, prin valoare şi competenţă profesională, vor garanta corectitudinea clasamentului.
Criterii de jurizare:
- calitatea vocii şi a interpretării
- autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor
- ţinuta scenică
- frumuseţea şi autenticitatea costumului popular purtat de interpret.
4. Etapa finală. Desfăşurarea concursului
Concursul se desfăşoară live, în ziua de 15 august 2009. În ziua de 16 august se va desfăşura Gala laureaţilor.
Acompaniamentul va fi asigurat de orchestra naţională de muzică populară “Lăutarii” din Chişinău condusă de maestrul Nicolae Botgros.
Ordinea intrării în concurs se stabileşte prin tragere la sorţi şi nu poate fi supusă contestării.
Cheltuielile de cazare şi masă pentru concurenţi vor fi suportate de organizator. Cheltuielile de transport revin concurenţilor sau instituţiilor pe care le reprezintă.
5. Premiile Festivalului „ILEANA RUS”
Se vor acorda următoarele premii:

Marele Premiu sau Trofeul Festivalului „ILEANA RUS” în valoare de 3.000 lei
Premiul I în valoare de 2.000 lei
Premiul II în valoare de 1.500 lei
Premiul III în valoare de 1.000 lei
Premiul de interpretare “Iulius Borza“ în valoare de 1.000 lei
Menţiunea I în valoare de 500 lei
Menţiunea a II-a în valoare de 500 lei
Menţiunea a III-a în valoare de 500 lei
La propunerea juriului, dacă acesta consideră că este înspre binele Festivalului, organizatorii îşi rezervă dreptul de a regândi împărţirea valorică a premiilor, fără însă a depăşi cuantumul valoric total, fixat iniţial.
Orice relaţie în legătură cu regulamentul Festivalului „ILEANA RUS” o puteţi obţine de la următoarele persoane de contact: Cristian Fodor- 0254.248.880, Nelu Bran -0735.780.361 şi Raluca Ploieşteanu- 0740.233.889.


COMISIA DE ORGANIZARE

PREŞEDINTE,
Av. ANA MARIA MIHĂLCESCU

PREŞEDINTE EXECUTIV
Dir. CRISTIAN FODORFIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Festivalul de Folclor al românilor de pretutindeni “Ileana Rus ”-ediţia a II-a
Geoagiu-Băi, jud. Hunedoara, Romania
14-15-16 august 2009

Nume şi prenume....................................................................................................................

Locul şi data naşterii ..............................................................................................................

Document de identitate
seria...........nr......................codul numeric personal...............................................................

Adresa ....................................................................................................................................

E-mail ..............................................................telefon...........................................................

Profesia, ocupaţia....................................................................................................................

Zona folclorică pe care o reprezintă .......................................................................................

Pregătire muzicală (dacă are)..................................................................................................

Date esenţiale privind activitatea artistică muzicală (dacă activează
într-o instituţie, concursuri, spectacole, premii, colaborări) ...................................................

.................................................................................................................................................

Hobby-uri……………………………………………………………………………………
De ce doriţi să concurati la acest festival?...................................................................................
………………………………………………………………………………………………
Repertoriul propus pentru concurs, sursa:

1...............................................................................................................................................

2................................................................................................................................................

Semnătura concurentului

...........................................

luni, 22 iunie 2009

Cristian Fodor

O voce amplă, încărcată de vibraţie, răsună în sala plină ochi. Lumea ascultă vrăjită. Cântecul le-a răpit bărbaţilor suflarea, iar femeilor le smulge, furişat, câte-o lacrimă în colţul ochilor. Cântă Cristian Fodor, care la cei doar 26 de ani ai săi, a rămas singurul interpret hunedorean de muzică populară care a reuşit câştigarea trofeului „Floarea din grădină”.
Cristian s-a stabilit cu familia la Orăştie pe când avea doar trei ani. Talentul şi vocea sa inconfundabilă le-a moştenit de la tatăl său, şi el un reputat solist de muzică populară pe scenele municipiului Reşiţa. Cântecele tatălui i-au îmbogăţit copilăria. Dormea, legănat în acordurile doinelor îngânate cu glas aproape şoptit. „Sunt foarte legat de mama mea, însă tata era cel care mă lua în braţe în copilărie. În cântecele lui şi legănat în braţele sale, mă simţeam ocrotit, fericit şi doar aşa puteam să adorm. Dragostea pentru muzica populară el mi-a sădit-o”, spunea Cristian.
A început să cânte încă de la grădiniţă şi era considerat vedeta programelor artistice din şcoala generală. Acolo a fost descoperit de învăţătoarea sa, Eugenia Cădariu, cea care l-a recomandat pe micuţul cu voce de aur profesoarei de muzică Silvia Muntean, din Orăştie, cea care i-a călăuzit paşii în cariera solistică.
Primii paşi în carieră au fost uşori pentru tânărul care, la acea vreme, oscila între muzica populară şi cea uşoară. Succesele n-au întârziat să apară la toate concursurile de pe plan local. Festivalul „Speranţele Orăştiei”, la care a participat în fiecare an cu alt gen solistic, i-au adus numeroase premii I. „În copilărie îţi place totul. Muzica uşoară era genul care se fredona frecvent pe holurile şcolii de către toţi copiii. Anul 1993 a însemnat debutul meu solistic pe scena Casei de Cultură Orăştie la Festivalul „Să fim copii”. Debutul ca solist pe o scenă culturală mi-a adus şi marele premiu, dar la muzică uşoară”, spunea tânărul solist.
Au urmat anual doar premii I, însă alternativ, fie la muzică populară, fie la muzică uşoară. Silvia Muntean a fost cea care l-a ajutat să facă primele înregistrări ca interpret şi cea care l-a ajutat să-şi facă un repertoriu propriu, cântece adunat din satele din zona Orăştiei.
Anul 2000 a reprezentat pentru Cristian Fodor unul de succes pentru cariera sa. A fost anul când a terminat liceul, a intrat la facultate şi a câştigat locul I la concursul „Moştenitorii” organizat de Marioara Murărescu la Poieniţa Voinii.
Ca student la Facultatea de Ştiinţe Economice din Alba Iulia, Cristian Fodor a fost considerat „piesa de rezistenţă” a Ansamblului Studenţesc „Dor” al Casei de Cultură a Studenţilor din Alba-Iulia, cu care n-a încetat să participe la numeroase concursuri. N-ar fi reuşit succesele care au urmat fără ajutor... „Aici l-am cunoscut pe profesorul Vasile Repede, cel care mi-a şlefuit stilul şi m-a învăţat adevărata artă a interpretării cântecului popular. Mama mea a avut un cuvânt de spus în cariera mea atunci când a insistat să cânt muzică populară. Şi-a dorit ca, atunci când va fi bătrână, să poată sta liniştită la televizor şi să-mi urmărească evoluţia de interpret de muzică populară, cu piese care-i sunt aproape de suflet. Atunci am decis că folclorul va fi primul în cariera mea solistică şi de atunci cânt doar muzică populară”, mai spunea Cristian.
Pe scenele Caselor de Cultură din Cluj, Iaşi, Deva, Bucureşti, evoluţia tânărului student a adus în fiecare an pentru ansamblul pe care-l reprezenta doar locul I.
După absolvirea facultăţii a lucrat aproape doi ani ca economist, iar astăzi ocupă postul de vârf la Casa de Cultură „Ion Budai Deleanu”, din Geoagiu.
Cristian Fodor spune că iubeşte muzica populară indiferent de zona etnofolclorică de unde provine, cu condiţia să fie autentică. Mai aproape de sufletul său sunt piesele adunate din Ardeal. Din repertoriul personal fac parte acum peste 70 de cantece. Alături de acestea stau alte câteva sute de melodii, piese solicitate în numeroasele sale peripluri prin ţară de iubitori ai muzicii.
Între piesele sale preferate stau melodii precum ”Doamne cât mi-era de drag!”, ”Mândră-i mama cu feciori”, „Mândră cu ochii tăi dragi”, „Cât îi vară dorm în şură” sau „Ard-o focu′ torogoată” . Sunt cântece în care se poate remarca calitatea interpretării artistice şi valoarea grupului instrumental CRAI NOU care îl acompaniază.
„Bine-i stă la cer cu stele” este titlul primului său CD înregistrat în 2000. Au urmat o suită de opt piese înregistrate la Radiodifuziunea Română, un CD în care se regăsesc melodii interpretate pe marile scene, dar şi cele două cu care a participat la concursul „Floarea din grădină”.
Dacă ar fi să aduni toate premiile adunate de-a lungul carierei sale care însumează deja 10 ani, valoarea acestora de portofoliu ar fi uriaşă. Cele mai importante sunt cele câştigate la concursuri naţionale, unde concurenţa a fost acerbă, iar recompensa în urma lor pe măsură. Primul festival cu numele marelui taragotist Felician Fărcaşu, cu adevărat important pentru tânărul Cristian Fodor a fost cel de la Brad, unde a câştigat premiul tinereţii. A urmat cel de la Poieniţa Voinii, Hunedoara, „Luţă Ioviţă”, Caransebeş, „Mureş pe marginea ta” la Ocna Mureş, „Toamna buzoiană” la Nehoiu şi „Sus, sus, sus la munte sus”, de la Câmpeni. „Trofeul cu care mă mândresc cu adevărat este „Floarea din grădină”, concurs organizat de Radiofuziunea Română şi TVR. Concursul a fost foarte greu pentru că toţi cei care au participat atunci sunt reprezentativi pentru judeţul lor. Selecţia celor care urmau să ajungă în finală a fost dramatică pentru cei mai mulţi dintre participanţi. Doar patru am fost cei care am ajuns în finală, iar eu sunt cel care am câştigat trofeul. A fost incredibil. Mă bucur că, în acest moment, sunt singurul din judeţ care are în portofoliu un asemenea trofeu. El încununează munca mea de pe băncile şcolii. Nu reuşeam această performanţă dacă nu aş fi fost ajutat în cariera mea de părinţii mei şi de cei doi profesori de muzică de la Orăştie şi Alba Iulia”, spunea Cristian Fodor.
Mai bine de doi ani Cristian Fodor a fost una dintre vedetele show-ului „Folclorul contraatacă”. Toţi cei care au participat la emisiunea cu mare succes la public s-au dovedit a fi prieteni de nădejde. Ritmul de lucru a fost extrem de alert, iar o zi de filmare era cu adevărat obositoare. Pentru că era foarte greu să strângi la un loc atât de multe vedete, înregistrăile pentru trei emisiuni se făceau într-o singură zi. Era un adevărat periplu prin studio, pentru că invitaţii veneau la ore diferite în funcţie de ora la care trebuiau să facă filmarea. „Concurenţii invitaţi în emisiune fac parte din mai multe genuri muzicale. Mulţi au contestat faptul că în emisiune au fost promovate pe lângă folclor, manelele. S-a dovedit asta chiar în cadrul emisiunii, când folclorul a fost cel care a câştigat întotdeauna. S-a dovedit astfel ce înseamnă muzica populară, că ea ne reprezintă, indiferent de toate celelalte genuri muzicale”, se destăinue tânărul. El spune că acolo a învăţat ce înseamnă modestia, care este una din caracteristicile interpreţilor de folclor, să aibă încredere în forţele proprii şi să nu plece urechea la vorbele denigratoare.
Ca director de casă de cultură, Cristian Fodor spune că are gânduri mari. Una dintre priorităţile sale este să ducă mai departe tradiţiile zonei Orăştiei, locul său de baştină. A încheiat deja în puţinul timp de când ocupă postul cel mai înalt diferite parteneriate care vor realiza, în timp, exact dezideratul său. „Am avut deja cu ansamblul folcloric al casei de cultură în acest an spectacole care s-au bucurat de succes cu ocazia Zilei Aviaţiei, la sărbătoarea Sfintei Maria de la Geoagiu şi cu ocazia inaugurării Căminului Cultural de la Gelmar. În paralel am încheiat un contract de parteneriat cu Asociaţia Culturală „Germisara”, Geoagiu, cu av. Ana Maria Mihălcescu, din Bucureşti, ce va avea ca scop promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor din zona Geoagiu, dar şi acela de a construi o mănăstire pe Dealul Sanatoriului din localitate”, susţine Fodor.
În cadrul parteneriatului, Cristian Fodor împreună cu Valentin Crainic şi Ovidiu Olari a înregistrat CD-ul cu colinde tradiţionale de pe Valea Geoagiului, acesta fiind singurul de acest tip din judeţ. La culegerea acestora, Cristian Fodor a fost ajutat de marele folclorist Ioan Bocşa, dar şi nelipsita Silvia Muntean, piese culese de cei doi. Banii obţinuţi au fost folosiţi pentru construcţia Bisericii „Bunavestire”, din Geoagiu, o biserică aflată încă în construcţie.
Tinereţea, puterea de muncă şi mai ales dragostea pentru muzică sunt doar câteva dintre atu-urile lui Cristian Fodor, un solist care dovedeşte prin tot ceea ce face că nu-şi uită originile. Despre el, suntem convinşi, iubitorii folclorului din judeţul Hunedoara vor mai avea încă multe de auzit.